تفاوت بین dvd-r و dvd + r


پاسخ 1:

چندین تفاوت از سطح بیت تا سطح بالاتر وجود دارد. اگر از رایانه استفاده می کنید ، اختلافات کمتر است و در واقع می توانید آنها را برای اهداف عملی نادیده بگیرید. اگر از ضبط کننده DVD استفاده می کنید اختلافات بیشتری وجود دارد. به عنوان مثال در DVD + R سونی من لیست عنوان را حتی پس از نهایی نگه می دارد. در DVD-R از بین رفته است و شما فقط حافظه ای را که هنگام نهایی کردن ایجاد کرده اید دارید. همچنین می توانید DVD-R را در حالت VR فرمت کنید که امکان ویرایش بیشتر (اما پس گرفتن فضای مورد استفاده در -R را پس نمی گیرد) اما با پخش کننده های معمولی ناسازگار است. در مورد DVD + RW در مقابل DVD-RW ، DVD + RW همیشه با پخش کننده های معمولی قابل پخش است. برای نهایی کردن DVD-RW لازم است اما می توانید آن را خنثیسازی کنید. اگر از VR استفاده می کنید ، در DVD-RW می توانید از فضای آزاد استفاده شده استفاده کنید.