Στην αναπαραγωγή DNA, ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός Primer και ενός Ori C (Origin of Replication);


Απάντηση 1:

Το Ori C είναι το σημείο όπου αρχίζει η αναπαραγωγή. Είναι DNA στη φύση. Το Primer είναι RNA στη φύση και συμπληρώνει ένα μικρό τμήμα στο Ori C.Απάντηση 2:

Η προέλευση αναπαραγωγής είναι το μέρος όπου βρίσκεται μια ακολουθία αναγνώρισης που λέει στο κελί να ξεκινήσει την αναπαραγωγή. Το πιρούνι είναι το αυλάκι που δημιουργείται όταν η Helicase ξετυλίγει το DNA και σπάει τους δεσμούς Η καθώς κινείται στην κατεύθυνση 5-3 μαζί με την πολυμεράση DNA. Έτσι, καθώς η Helicase ξετυλίγεται και δημιουργεί το πιρούνι, η πολυμεράση προσθέτει dNTP στο αστάρι και επεκτείνει τον κύκλο