Εξηγήστε τη διαφορά μεταξύ ενός V-notch & ορθογώνιου weir .;


Απάντηση 1:

Αυτή είναι μια εύκολη ερώτηση. Πρώτα χρησιμοποιείται ένα weir για να ληφθεί μια μέτρηση της ροής από, για παράδειγμα, μια λίμνη σταθεροποίησης ή ίσως μια δεξαμενή βιο-εκκένωσης.

Ο λόγος για το V-notch είναι να λάβουμε μια πολύ πιο ακριβή μέτρηση με χαμηλούς ρυθμούς ροής. Οι βαθμονομήσεις ύψους θα εξισωθούν σε καλύτερα δεδομένα χαμηλής ροής. Εάν χρησιμοποιούσατε ένα ορθογώνιο πλέγμα, το ύψος θα ήταν τόσο μικρό στο μετρούμενο κενό - θα έδινε νεφελώδη δεδομένα.

Τα δεδομένα V-notch σε περιβαλλοντικά δεδομένα απόβλητων βιομηχανικών αποβλήτων βαθμονομούνται σε καλές ακρίβειες (συνήθως σε GPM).

Ελπίζω να σας βοηθήσει με την εργασία σας LOL

Θυμηθείτε, αυτή είναι μια απάντηση βιομηχανικού τύπου που δίνεται, μπορεί να μην ταιριάζει με κάποιους εκπαιδευτικούς που είναι μόνο στην εκπαίδευση και δεν έχουν εργαστεί ποτέ εδώ και χρόνια στον πρακτικό βιομηχανικό περιβαλλοντικό πρακτικό τομέα.Απάντηση 2:

Ορθογώνιο Notch Weir