διαφορά μεταξύ dvd-r και dvd + r


Απάντηση 1:

Υπάρχουν αρκετές διαφορές από επίπεδο bit σε υψηλότερα επίπεδα. Εάν χρησιμοποιείτε υπολογιστή οι διαφορές είναι λιγότερες και μπορείτε πραγματικά να τις αγνοήσετε για πρακτικούς σκοπούς. Εάν χρησιμοποιείτε συσκευή εγγραφής DVD, τότε υπάρχουν περισσότερες διαφορές. Για παράδειγμα στο Sony DVD + R διατηρεί τη λίστα τίτλων ακόμα και μετά την ολοκλήρωση. Στο DVD-R έχει φύγει και έχετε μόνο τη μνήμη που δημιουργήσατε κατά την ολοκλήρωση. Μπορείτε επίσης να μορφοποιήσετε το DVD-R σε λειτουργία VR που επιτρέπει περισσότερη επεξεργασία (αλλά όχι την ανάκτηση του χρησιμοποιημένου χώρου στο -R) αλλά δεν είναι συμβατή με τις κανονικές συσκευές αναπαραγωγής. Σε περίπτωση DVD + RW εναντίον DVD-RW, το DVD + RW είναι πάντα δυνατό να αναπαραχθεί με κανονικές συσκευές αναπαραγωγής. DVD-RW πρέπει να ολοκληρώσετε, αλλά μπορείτε να το αναιρέσετε. Εάν χρησιμοποιείτε VR τότε σε DVD-RW ο ελεύθερος χώρος μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί.