Jaký je rozdíl v replikaci DNA mezi Primerem a Ori C (Origin of Replication)?


Odpověď 1:

Ori C je místo, kde začíná replikace. Je to DNA v přírodě. Primer je v přírodě RNA a je komplementární s malou částí v Ori C.Odpověď 2:

Počátek replikace je místo, kde se nachází rozpoznávací sekvence, která říká buňce, aby zahájila replikaci. Vidlice je drážka, která se vytvoří, když Helicase odvíjí DNA a rozbíjí H-vazby, když se pohybuje ve směru 5-3 spolu s DNA polymerázou. Jak se Helicase odvíjí a vytváří vidličku, polymeráza přidává do primeru dNTP a prodlužuje přední vlákno