Vysvětlete rozdíl mezi V-zářezem a obdélníkovým jezem.?


Odpověď 1:

To je snadná otázka. Nejprve se jez používá k měření průtoku řekněme ze stabilizačního rybníka nebo možná z biologického výboje.

Důvodem pro V-zářez je získání mnohem přesnějšího měření při nízkých rychlostech proudění. Kalibrace výšky se vyrovnají lepším datům s nízkým průtokem. Pokud byste použili obdélníkový jez, výška by byla v měřené mezeře tak malá - poskytlo by to mlhavé údaje.

Údaje tvaru V se zářezy v datech o vypouštění bohatého životního prostředí jsou kalibrovány s dobrou přesností (obvykle v GPM).

Doufám, že vám to pomůže s domácími úkoly LOL

Nezapomeňte, že se jedná o odpověď průmyslového typu, nemusí se hodit k některým učitelům, kteří jsou pouze ve vzdělávání a nikdy nepracovali roky v praktické praktické oblasti průmyslového prostředí.Odpověď 2:

Obdélníkový zářez Weir