En la replicació de l’ADN, quina diferència hi ha entre un primer i un Ori C (origen de la replicació)?


Resposta 1:

Ori C és on comença la replicació. És de naturalesa ADN. El primer és de naturalesa ARN i és complementari d’una secció petita a l’Ori C.Resposta 2:

L'origen de la replicació és el lloc on resideix una seqüència de reconeixement que indica a la cel·la que comenci la replicació. La forquilla és la ranura que es crea quan Helicase desenrotlla l'ADN i trenca els enllaços H a mesura que es mou en la direcció 5-3 juntament amb l'ADN polimerasa. Així, mentre Helicase es desenrotlla i crea la forquilla, la polimerasa afegeix dNTP a la imprimació i amplia la cadena principal