Diferència entre un compost i un element de 10 punts !!?


Resposta 1:

un element és un element bàsic: per exemple, oxigen (O) o hidrogen (H)

un compost està format per elements, per exemple H2O

en un diagrama, un element probablement semblaria un cercle

i un compost semblaria un cercle amb cercles més petits units

espero que això ajudi!Resposta 2:

Un compost és un material en què els àtoms de diferents elements es mantenen químicament entre si. Una barreja és una substància feta combinant dos o més materials diferents de manera que no es produeixi cap reacció química. Una barreja normalment es pot separar de nou en els components originals, un compost no.Resposta 3:

La diferència per a mi és ...

Un element és UNA cosa i un compost està format per DOS coses.Resposta 4:

element .. és singular i un compost és més d’un element.

Prova google, sento que fa meravelles (S)