каква е разликата между признанието и реализацията?


Отговор 1:

Разпознаването обикновено е визуално, в по-голямата си част.

Реализацията обикновено е идея или нещо, което буквално не можете да видите.

Въпреки че в по-голямата си част те са синоними. Те често могат да бъдат взаимозаменяеми.Отговор 2:

Вероятно не съм квалифициран да отговоря на това до степента, от която се нуждаете, но разпознаването е да си припомните и да сте запознати е да сте спокойни в подаръците на нещоОтговор 3:

реализацията е първият път разпознаването не е първият пътОтговор 4:

Реализация - пълно разбиране или разбиране; за да разбере напълно

Разпознаване - признание или осъзнаване