В репликацията на ДНК, каква е разликата между Primer и Ori C (Произход на репликация)?


Отговор 1:

Ori C е мястото, където започва репликацията. Това е ДНК в природата. Праймерът е РНК по природа и допълва малък участък в Ori C.Отговор 2:

Началото на репликацията е мястото, където се намира последователност за разпознаване, което казва на клетката да започне репликация. Вилицата е браздата, която се създава, когато Helicase размотава ДНК и разкъсва H-връзките, докато се движи в посока 5-3 заедно с ДНК полимеразата. Така че, докато Helicase се отвива и създава вилицата, полимеразата добавя dNTP към грунда и разширява водещата нишка