Обяснете разликата между надеждност и валидност?


Отговор 1:

Ако нещо е надеждно, резултатите ще се повтарят последователно с малки грешки.

Валидността всъщност е измерване на това, което искате да измерите, и създаване на научно измерване, което е добре, валидно (т.е. справедлив тест).