Обяснете разликата между V-образен и правоъгълен водосбор.?


Отговор 1:

Това е лесен въпрос. Първо се използва улея, за да се измери изтичането от да речем, стабилизационно езерце или може би биоразрядно езерце.

Причината за V-образа е да се получи много по-точно измерване при ниски дебити. Калибрирането на височината ще се изравни в по-добри данни с нисък поток. Ако сте използвали правоъгълен улей, височината ще бъде толкова малка в измерената междина - това ще даде мъгляви данни.

Данните за V-степента в данните за заустването на промишлени газове в околната среда се калибрират с добра точност (обикновено в GPM).

Надявам се това да ви помогне с домашното LOL

Не забравяйте, че това е даден отговор от индустриален тип, той може да не се побере на някои учители, които са само в образованието и никога не са работили в продължение на години в практическата практическа сфера на индустриалната околна среда.Отговор 2:

Правоъгълен изрез на улея