DNT replikasiyasında bir Primer və Ori C (Replikasiyanın Mənşəyi) arasındakı fərq nədir?


cavab 1:

Ori C replikasiyanın başlandığı yerdir. Təbiətdəki DNT-dir. Astar təbiətdə RNT-dir və Ori C-də kiçik bir hissəni tamamlayır.cavab 2:

Replikasiya mənşəyi, hüceyrənin təkrarlanmağa başlamasını bildirən bir tanıma ardıcıllığının yerləşdiyi yerdir. Çəngəl, Helicase'in DNT-ni açması və DNT polimerazı ilə birlikdə 5-3 istiqamətdə irəlilədikdə H-bağlarını qırması zamanı yaranan yivdir. Helicase boşaldıqda və çəngəl yaratdıqda, polimeraza astarın üzərinə dNTP əlavə edir və aparıcı ipi uzadır.